Výzva všem členům OS JCH

Vážená kolegyně, vážený kolego!

     Výbor OS si na své schůzi mezi jiným uložil úkol aktivizovat a omladit členskou základnu OS JCH. Domníváme se však, že aktivní může být pouze dobře informovaná členská základna. Proto bychom Vám i v období mezi plenárními schůzemi OS, případně setkáními při odborných přednáškách či seminářích, rádi alespoň nepravidelně poskytovali informace o činnosti a plánech odborné skupiny a jejího výboru.

     Jako první krok v tomto našem snažení Vám předkládáme tuto domovskou stránku naší odborné skupiny. Zde naleznete zápisy ze schůzí výboru OS, informace o připravovaných akcích a další informace, které považujeme za účelné Vám poskytnout.

     Zhruba jedenkrát ročně bychom Vám rádi poskytovali základní informace o činnosti naší odborné skupiny i v písemné formě. Abychom však neplýtvali finančními prostředky na poštovné při rozesílání materiálů těm z Vás, kteří o ně nemají zájem, prosíme Vás abyste nám na adresu výboru sdělili, zda máte o zasílání takovýchto písemných informací zájem. Pokud ve Vaší odpovědi uvedete i svou přesnou současnou adresu, umožníte nám při této příležitosti i aktualizovat adresář členů naší OS.

     Zároveň bychom Vás rádi požádali, abyste nám pomohli získat nové členy naší odborné skupiny. Na vyžádání Vám rádi zašleme formuláře přihlášky do České společnosti chemické, z. s.. Předáním této přihlášky Vašim (zejména mladším) kolegům přispějete k udržení tradice činnosti naší odborné skupiny, na kterou mají pravděpodobně všichni z nás pouze ty nejlepší vzpomínky. Pokud již v současné době v oboru nepracujete, pokuste se prosím získat nové členy mezi Vašimi bývalými kolegy.

     Předem Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi při dalších akcích pořádaných naší odbornou skupinou.

     S pozdravem

     prof. Ing. Jan John, CSc.
předseda výboru OS JCH
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
katedra jaderné chemie
Břehová 7
115 19 Praha 1